1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS   JESTEŚMY   ORGANIZACJĄ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO
 

Centrum "DZWONI":

      

      Koncepcja Centrum DZWONI zakładała, że będzie ono pośrednikiem między osobami niepełnosprawnymi intelektualnie a pracodawcą, stanowiskiem i środowiskiem pracy. Planowano, że Centrum wypełni wszystkie luki, które występują w różnych działaniach i są przyczyną braku przygotowania osób niepełnosprawnych do aktywizacji zawodowej.

Obecnie Centrum DZWONI ma swoje siedziby w dziesięciu miastach Polski: Bytomiu, Głogowie, Giżycku, Jarosławiu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Nidzicy, Poznaniu, Warszawie i Zgierzu.

Beneficjentem Centrum DZWONI może zostać osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, u której jednocześnie stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Czym zajmuje się DZWONI?

  • Analizą środowiska pracy w celu umiejscowienia pracownika w najbardziej korzystnym dla firmy stanowisku

  • Przygotowaniem osoby niepełnosprawnej do określonej pracy,

  • Kompleksowym wspieraniem osoby podczas adaptacji w miejscu pracy, i wdrażaniem w nowe obowiązki zawodowe, stały monitoring miejsc pracy osób niepełnosprawnych, przygotowanie pracowników do wejścia w grupę osoby niepełnosprawnej

  • Kreowaniem pozytywnego środowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez  organizowanie warsztatów i szkoleń mających na celu tworzenie przyjaznego obrazu osoby niepełnosprawnej,

  • Przełamywaniem funkcjonujących stereotypów oraz promowaniem zalet osób niepełnosprawnych,

  • Przygotowywaniem osób niepełnosprawnych do efektywnego i dojrzałego funkcjonowania w roli pełnowartościowego pracownika,

 Centrum DZWONI w Poznaniu tworzą: Alicja Rynda (kierownik/ doradca zawodowy), Dominika Kaczmarek (trener pracy) oraz Beata Roman (wolontariusz/ psycholog)#######################################################################

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

     Adres:                                                              Telefon:                                                              

  ul. Św. Wojciecha 22/24 lok.7A     tel./fax. 61 832 20 43
  61-749 Poznań                           tel.kom. 503 193 500

                           Email                                                                 

poznań@centrumdzwoni.pl           

                                      Kierownik:

Alicja Rynda

#######################################################################

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl