1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS   JESTEŚMY   ORGANIZACJĄ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO
 

Warsztat Terapii Zajęciowej "Pomost":

    

    Warsztat Terapii Zajęciowej "Pomost" istnieje już osiem lat. Młodzież od szesnastego roku życia oraz osoby dorosłe biorą udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną do odwiedzenia naszego Warsztatu. W naszym ośrodku stwarzamy osobom niepełnosprawnym warunki do wyuczenia wielu umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego życia.

Dążymy również do rozwijania tych sprawności, które w przyszłości ułatwią osobą z niepełnosprawnością intelektualną podjąć pracę i tym samym pozwolą im być niezależnym i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Pracownie:
Pracownia gospodarstwa domowego i umiejętności społecznych pozwala zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie przyrządzania posiłków i obsługi urządzeń kuchennych. Uczestnicy dbają o warsztatowy ogród. Podczas zakupów uczą się samodzielności, operują pieniędzmi, dokonują wyboru towarów. Pracownia sztuk użytkowych pozwala zdobyć umiejętności m.in. szycia ręcznego i maszynowego. Uczestnicy doskonalą tu sprawność manualną i koncentrację. Uczą się planowania i projektowania konkretnej pracy, a także precyzji wykonania.

Pracownia umiejętności zawodowych łączy działania praktyczne z pracą umysłową. Wdraża Uczestnika do myślenia i działania zgodnego z określonym planem. Uczy odpowiedzialności za używanie narzędzi i końcowy efekt pracy. Poprzez praktyki zawodowe przygotowuje do zaistnienia na rynku pracy. Pracownia działań socjoterapeutycznych dostarcza wiedzy o sobie i funkcjonowaniu w otaczającym świecie. Pomaga w pokonywaniu lęków oraz pozwala zdobyć umiejętności konieczne do nawiązywania pozytywnych kontaktów międzyludzkich.
Pracownia technik multimedialnych, w której zdobywane są i utrwalane podstawowe umiejętności obsługi komputera. Pozwalają one ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość, refleks. Pozytywnie wpływają na rozwój psychomotoryczny. Praca z komputerem kształtuje również postawy twórcze dające możliwość samorealizacji.

Rehabilitacja:

W ramach WTZ Pomost realizowana jest szeroko pojęta rehabilitacja fizyczna, społeczna i zawodowa. W ramach rehabilitacji fizycznej, stanowiącej trzon rehabilitacji uczestnicy korzystają z: sali sportowej, zabiegów medycznych, balineoterapii. W ramach zajęć sportowych nasi uczestnicy biorą udział w treningach z: pływania, jazdy konnej, kręglarstwa (także bowling), jazdy na wrotkach/rolkach, lekkiej atletyki (pchnięcie kulą, skok w dal, biegi, biegi przełajowe), kajakarstwa, kolarstwa, narciarstwa, piłki nożnej. Czynnie uczestniczymy w różnych zawodach organizowanych w całej Polsce oraz w Niemczech. Jesteśmy otwarci na wszelkie zaproszenie na zawody sportowe. W ramach rehabilitacji współpracujemy z: Olimpiadami Specjalnymi, Wielspin Wielkopolską Spółdzielnią Inwalidów, SSI Start Poznań instytucjami pozarządowymi oraz szkołami specjalnymi.
Praktyki zawodowe:

Praca daje nam możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ma ogromny wpływ na nasze dobre postrzeganie siebie i samopoczucie. Jest szansą rozwoju i istotnie wpływa na wzrost samooceny. Nic więc dziwnego, że dla wielu osób niepełnosprawnych intelektualnie praca jest jedną z najważniejszych spraw w życiu. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, którym stworzy się możliwości pracy otrzymują szansę samorealizowania się i rozwijanie swojej osobowości. Praca pomaga osobie niepełnosprawnej zintegrować się ze światem ludzi sprawnych. Nobilituje ich społecznie. Aby wdrożyć uczestników Warsztatu do pracy zawodowej w ramach zajęć prowadzone są praktyki zawodowe. Korzystając z umiejętności nabytych w warsztacie, utrwalamy proste czynności takie jak: wycieranie stołów i krzeseł, czyszczenie ścian i drzwi, odkurzanie wykładzin, a także prace ogrodnicze.

 

#######################################################################

Warsztat Terapii Zajęciowej "Pomost"

 

  Adres:                                  Telefon:                                              Email:

 Ul. Św. Trójcy 22     tel./fax.  61 320 052         psouu@post.pl

 61-477 Poznań        tel. kom. 665 333 962

 

Kierownik:

Magdalena Józefczak

 

###############################################################

 

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl