1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS   JESTEŚMY   ORGANIZACJĄ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO
 

Historia:

   

     W 1963 roku w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci rodzice, aby móc pomagać swoim dzieciom utworzyli specjalistyczną strukturę pod nazwą Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ponieważ ówczesne władze nie wyraziły zgody na rejestrację samodzielnej organizacji uznając problem niepełnosprawności intelektualnej za tematykę zbyt wstydliwą dla ustroju. Brak było jakichkolwiek placówek pomagającym dzieciom niepełnosprawnym. Rodzice sami zaczęli otwierać w prywatnych mieszkaniach przedszkola. Udało im się również zorganizować kolonie.

 

    W 1964 r. powstał pierwszy Zespół Przygotowawczy do Pracy.  Dzięki staraniom Koła powstał 1967 r. pierwszy Zakład Pracy Chronionej przy spółdzielni inwalidów. W 1970 roku Komitet, jako ogólnopolska reprezentacja, uzyskał członkostwo w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ILSMH).

 

    Musiało minąć kilka lat nieustannych starań, aby wreszcie w roku 1979 powstała pierwsza i jedyna, jak dotąd "Szkoła Życia" dla dzieci  głębiej upośledzonych. W 1991 roku Komitet i Koła oddzieliły się od TPD i zarejestrowały w sądzie pozarządową, samopomocową, niedochodową organizację o nazwie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, która to nazwa obowiązuje do dziś.

 

   W 2005 roku PSOUU Koło w Poznaniu uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl