1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS   JESTEŚMY   ORGANIZACJĄ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO
 

Środowiskowy Dom Samopomocy:

    

    Garść faktów o nas:
Jesteśmy Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu, które istnieje już ponad 40 lat. Istniejemy od 1 stycznia 2005 r.
Naszymi uczestnikami są dorosłe osoby upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jesteśmy placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 25 osób. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Naszym podstawowym zadaniem jest udzielenie Uczestnikom wszechstronnej pomocy w prowadzeniu aktywnego i satysfakcjonującego życia w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.

Wspieranie uczestników ŚDS odbywa się na podstawie opracowanych indywidualnych planów postępowania wspierająco-rehabilitacyjnych, po uprzednim zawarciu kontraktów z użytkownikami i/lub ich opiekunami. Plan wspierający zawiera m. in. takie bloki programowe jak: trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowych; trening umiejętności społecznych i interpersonalnych; trening umiejętności spędzania wolnego czasu; terapia zajęciowa; poradnictwo psychologiczne; poradnictwo socjalne; psychoedukacja. Dla każdego użytkownika ustanowiono asystenta prowadzącego odpowiedzialnego za realizację programu wspierająco–rehabilitacyjnego. Swoim oddziaływaniem obejmujemy również rodziny uczestników. Podjęta została współpraca z rodzicami/opiekunami w celu pełniejszego i spójnego oddziaływania.

 

a######################################################################

Środowiskowy Dom Samopomocy

Adres:

ul. Pogodna 49

61-139 Poznań

Telefon:  

tel. 618 662 367

tel. kom. 665 333 967

Email:

sds.poznan@psouu.org.pl

 

Kierownik:

Dorota Smurawa

###############################################################

 

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl