1%   TWOJEGO   PODATKU   DLA   NAS   JESTEŚMY   ORGANIZACJĄ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO
 

Warsztat Terapii Zajęciowej "Przyjaciele":

  

         Warsztaty powstały w 1998 roku, przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne prowadzone są od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

     Wszyscy uczestnicy przebywają określony czas w każdej pracowni. Warsztatowicze dowolnie mogą wybrać pracownię i rodzaj pracy, którą chcą wykonywać. Decyzja o  zmianie pracowni jest podejmowana wspólnie z prowadzącym terapeutą.
       W ten sposób chcemy i próbujemy: sprawdzić preferencje uczestników co do pracowni, zmotywować ich do samodzielnego podejmowania decyzji, nauczyć ich
ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Poza zajęciami wynikającymi z charakteru pracowni, wszyscy  biorą udział w: treningach ekonomicznych, treningach umiejętności społecznych.
    Ponieważ umiejętności związane z zakupami, w tym produktów żywnościowych, ćwiczone są w pracowni gospodarstwa domowego, trening ekonomiczny zmierza w innym kierunku. W ramach tego treningu, wspólną decyzją grupy, uczestnicy korzystają z usług kawiarni, restauracji, kin. Poza nauką gospodarowania pieniędzmi osoby niepełnosprawne intelektualnie nabywają praktyczną wiedzę z zakresu zasad
zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
       W tym roku w związku z aktywizacją zawodową zmieniliśmy wiele w funkcjonowaniu Warsztatu. Aby przygotować osoby niepełnosprawne intelektualnie do pełnienia roli pracownika, wprowadziliśmy:
 - obowiązkową listę obecności - podpisywaną codziennie przez uczestnika,
 - system urlopowy identyczny jak w rzeczywistych zakładach pracy z uwzględnieniem odpowiedniej ilości dni wolnych przysługujących aktywnym zawodowo osobom niepełnosprawnym,
 - zapewniamy możliwoś
ć udziału w praktykach zawodowych,
 - zredukowaliśmy znacznie przejawy aktywności pozazawodowej typu: obchody imienin czy urodzin,
 - wprowadziliśmy mobilizujący system nagród dla osób najaktywniejszych i regularnie uczęszczających.
Jeżeli chciałbyś nam pomóc w znalezieniu pracy lub praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i współpracę.

 

###############################################################

Warsztat Terapii Zajęciowej "Przyjaciele"

                                                                                   Adres:                                                                                       

              Os. Lecha 40                    

          61-294 Poznań                

Telefon: 

tel./fax. 618 778 161

tel. kom. 665 333 958  

Email:

wtzprzyjaciele@interia.pl

www:

www.wtzprzyjaciele.prv.pl

 Kierownik:

Marek Szambelan

######################################################################

 

 

Copyright 2007 elis22@wp.pl